Tác giả : Trần Thắng

302 Bài viết - 135 Bình loạn cùng Ma Ngoáy
Tôi là Trần Thắng - CEO của Viết Bài Xuyên Việt, bang chủ tại Hội Ma Ngoáy. Tôi là một kẻ lang thang trên cánh đồng sáng tạo, dùng hương hoa cỏ để viết nên nội dung và gửi gió mang đến với những khách hàng yêu dấu! Hãy kết nối với mạng xã hội cá nhân của tôi nhé!