Miễn trừ trách nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm

Miễn trách nhiệm hình sự được quy định tại điều 29 Bộ luật Hình sự 2015 (BLHS 2015). Theo đó, miễn trách nhiệm hình sự là việc một người không bị truy cứu trách nhiệm hình sự (không phải chịu các hình phạt quy định trong BLHS nhưng vẫn tính là án tích) đối với tội phạm mà mình thực hiện khi đáp ứng được các điều kiện quy định tại điều 29.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Các thông tin được đăng tải trên web Viết bài Xuyên Việt nhằm cung cấp những kiến thức hữu ích đến người dùng trong lĩnh vực marketing online. Việc áp dụng và những ảnh hưởng của quy định pháp luật có thể khác nhau vì thế trong từng tình huống cụ thể sẽ có những mức xử lý riêng.
  2. Do tính chất thay đổi của luật, các quy định và những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình sử dụng hình thức truyền thông điện tử có thể bị trì hoãn, bị bỏ sót hay chưa cập nhật. Theo đó, trong những trường hợp chưa kịp thời thay đổi và cập nhật, có thể chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với các trường hợp bất khả kháng.
  3. Một số trang web được link về web Viết bài Xuyên Việt không vi phạm spam, copy không thuộc quyền kiểm soát của Viết bài Xuyên Việt về vấn đề thông tin đăng tải hay những vấn đề liên quan khác.
  4. Nếu có phần mềm, hoặc các tệp tin có thể tải xuống, Viết Bài Xuyên Việt hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào từ việc tải xuống các tập tin này. Việc tải xuống tập tin hoàn toàn sẽ do người dùng chịu trách nhiệm rủi ro. Viết Bài Xuyên Việt không chịu trách nhiệm pháp lý hay bảo hành nào, ngoại trừ trường hợp xuất pháp từ hành vi cố ý hoặc sơ suất của Viết Bài Xuyên Việt.
  5. Khi Viết Bài Xuyên Việt đề cập cũng như cung cấp những liên kết đến các trang web thứ 3, chúng tôi chỉ sử dụng với ý nghĩa tham khảo và cung cấp thêm kiến thức cho người dùng.
  6. Viết Bài Xuyên Việt giữ và bảo lưu toàn bộ quyền sở hữu đối với toàn bộ nội dung và các thiết kế trên trang web Viết Bài Xuyên Việt. Những thông tin liên quan đến văn bản, hình ảnh và đồ hoạ của website được bảo vệ theo luật bản quyền và sở hữu trí tuệ. Vì thế, người dùng không được sao chép, phổ biến hay thay đổi nội dung của website vì mục đích thương mại trước khi được Viết Bài Xuyên Việt phê duyệt đồng ý cho phép sử dụng bằng văn bản.
  7. Viết bài Xuyên Việt có quyền bổ sung, thay đổi các tin tức, kiến thức cung cấp trên trang web và tạm ngừng hoặc khoá trang web bất kỳ lúc nào chúng tôi muốn mà không cần thông báo trước.
  8. Toàn bộ thông tin, kiến thức trên trang web của Viết Bài Xuyên Việt được biên soạn kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chúng tôi đôi khi sẽ không thể đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoàn toàn của thông tin cũng như quá trình truy cập web không bị gián đoạn.

Danh sách dịch vụ phổ biến nhất tại Viết Bài Xuyên Việt:

Viết Bài Xuyên Việt hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất liên quan xuất phát từ việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp các trang web này và những sự số không thể truy cập có thể xảy ra trong quá trình chúng tôi bảo trì website.

  1. Các vấn đề liên quan đến tính bản quyền, bảo mật thông tin trang web sẽ được chúng tôi xử lý theo đúng luật pháp yêu cầu cụ thể là Luật bản quyền, luật an ninh mạng.
  2. Người dùng sẽ được hỗ trợ sử dụng thông tin tại website Viết Bài Xuyên Việt trong phạm vi cho phép. Những vấn đề phát sinh liên quan sau khi sử dụng nội dung của Viết Bài Xuyên Việt vào mục đích xấu, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.