Đội ngũ

by thien
vietbaixuyenviet team

[section]

[row class=”section__title_left”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_text font_size=”2″ text_color=”#00418c”]

 

Đội ngũ nhân sự

[/ux_text]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

[gap]

Đội ngũ của Viết Bài Xuyên Việt còn là những thành viên trong Hội Ma Ngoáy – Những tâm hồn bay bổng và khát khao làm giàu bằng chính ngòi bút của mình

[/col]

[/row]
[row style=”small”]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”12683″ name=”Trần Công Thắng” title=”Nhà sáng lập” image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” image_hover=”zoom-long” class=”social__box”]

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”19099″ name=”Lê Thị Cảnh” title=”Content Leader” image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” image_hover=”zoom-long” class=”social__box”]

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”19101″ name=”Kim Trâm” title=”Content Leader” image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” image_hover=”zoom-long” class=”social__box”]

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[team_member img=”19100″ name=”Trần Toàn” title=”SEO Leader” image_height=”100%” image_radius=”3″ image_size=”original” image_hover=”zoom-long” class=”social__box”]

[/team_member]

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_gallery]