Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì? Cách tính

by Trần Thắng
55 views
Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hoàn thuế thu nhập cá nhân được hiểu là gì? Điều kiện và quy trình hoàn thuế như thế nào?,…Bạn muốn biết các thông tin chính xác về hoàn thuế thu nhập cá nhân. Xem tiếp nội dung của Viết Bài Xuyên Việt!

Hoàn thuế thu nhập cá nhân được hiểu là gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không có định nghĩa cụ thể, nhưng căn cứ theo luật thuế thu nhập cá nhân cùng một số văn bản có liên quan.

Có thể hiểu đơn giản: Hoàn thuế TNCN có nghĩa là cá nhân đó nhận được phần tiền hoàn lại khi nộp thuế trong những trường hợp được nêu rõ theo quy định pháp luật.

Điều kiện nhận hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hoan thue thu nhap ca nhan

Đây là vấn đề có không ít người thắc mắc hiện nay. Và sau đây chính là các trường hợp được nhận hoàn thuế TNCN:

+ Cá nhân có tổng số tiền thuế đã nộp lớn hơn tổng số tiền thuế phải nộp trong một kỳ tính thuế. Thông thường chu kỳ tính thuế của một cá nhân cư trú sẽ được tính theo năm hoặc theo số lần phát sinh thu nhập. Đối với các cá nhân thuộc diện không cư trú thì kỳ tính thuế  sẽ được tính dựa trên số lần phát sinh thu nhập. 

+ Cá nhân có thu nhập tính thuế nhưng chưa đạt mức phải nộp thuế thì  sẽ được hoàn thuế TNCN. 

+ Ngoài ra, còn có các trường hợp được hoàn thuế theo quy định của cơ quan Nhà nước khác: 

Điều kiện hoàn thuế TNCN được quy định rõ trong Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung trong Điều 53 Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Trong đó có ghi rõ nội dung gồm: 

  • Cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế mới sẽ nhận được mức hoàn thuế TNCN. 
  • Cá nhân ủy quyền quyết toán thuế  cho một đơn vị/ tổ chức trả thu nhập thì hoàn thuế  sẽ được thực hiện thông qua đơn vị đó.
  • Cá nhân không thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế sẽ phải kê khai trực tiếp với cơ quan thuế hay nộp bù trừ vào kỳ nộp thuế tiếp theo.

Xem thêm:

Chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế TNCN gồm những gì?

ho so hoan thue TNCN 1

Căn cứ theo các quy định được ghi trong Điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC, hồ sơ bắt buộc cần có:

Trường hợp cá nhân ủy quyền cho đơn vị chi trả mức thu nhập

Hồ sơ cần có:

– Giấy đề nghị yêu cầu hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước được viết theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành và có kèm theo  Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Bản chụp biên lai, chứng từ nộp thuế thu nhập cá nhân cùng người đại diện của tổ chức, cá nhân đã trả thu nhập đã ký cam kết chịu trách nhiệm trên chính bản chụp đó.

Trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế

Với những cá nhân có tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa lúc này cá nhân đó sẽ không cần nộp hồ sơ hoàn thuế

Cá nhân quyết toán thuế  sẽ chỉ cần phải ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – Số tiền hoàn trả NNT” hoặc theo chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù vào khoản phát sinh trong kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế được quy định rõ theo mẫu  02/QTT-TNCN.

Quy trình hoàn thuế thu nhập cá nhân chi tiết

Don vi co tham quyen cua Nha nuoc nhan ho so hoan thue

Để được hoàn thuế TNCN một cách chính xác, thì bạn phải nắm được quy trình hoàn thuế một cách rõ ràng.

  • Bước 1: Đơn vị có thẩm quyền của Nhà nước nhận hồ sơ hoàn thuế
  • Bước 2: Phân loại hồ sơ theo từng trường hợp để thời gian hoàn thuế nhanh chóng, chính xác.
  • Bước 3: Giải quyết các hồ sơ theo quy định của Nhà nước về hoàn thuế TNCN. Mỗi loại sẽ được phân theo quy định, thứ tự kiểm tra cũng như các phương thức giải quyết khác nhau.

+ Hồ sơ hoàn thuế trước và kiểm tra sau.

+ Hồ sơ kiểm tra trước và hoàn thuế sau.

  • Bước 4: Tiến hành thẩm định pháp chế.
  • Bước 5: Quyết định hoàn thuế TNCN, sau đó trả cho người lao động bằng phương pháp thích hợp.

Cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân chính xác

Khoản thuế được tính theo quy định nêu trong Luật thuế TNCN tại Thông tư 111/2013/TT-BTC theo đó công thức tính thuế sẽ là: 

[Thuế TNCN cần nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất]

Trong đó:

  • Thu nhập chịu thuế: Chính là khoản thu nhập của cá nhân thuộc đối tượng chịu thuế  sau khi trừ đi những giảm trừ theo quy định.
  • Thuế suất: Mức thuế được áp dụng theo loại thu nhập phát sinh. 

Với cách tính như trên bạn sẽ dễ dàng xác định được mức hoàn thuế TNCN. Quá trình này sẽ tiến hành theo quy định của Nhà nước và đảm bảo tuân thủ đầy đủ thủ tục và quy trình. 

Địa chỉ tiếp nhận và xử lý hồ sơ hoàn thuế

Ngay khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hoàn thuế TNCN, lúc này bạn sẽ cần biết nơi tiếp nhận hồ sơ và xử lý.

Hồ sơ hoàn thuế TNCN sẽ được nộp ở đâu?

Theo nội dung đã đề cập ở trên thì chỉ các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập đã được ủy quyền quyết toán thuế mới cần nộp hồ sơ hoàn thuế cho cá nhân đã ủy quyền. Hồ sơ này được nộp trực tiếp tại Chi cục Thuế tại chính nơi công ty/ tổ chức đăng ký kinh doanh.

Chi cuc Thue

Thời gian hoàn thuế bao lâu?

Theo quy định về Luật quản lý thuế  78/2006/QH11 thì sau khi người nộp thuế đã nộp đầy đủ hồ sơ và thực hiện đầy đủ các bước theo quy định sẽ được hoàn thuế với thời gian như sau: 

+ Với những trường hợp thuộc diện  hoàn thuế trước kiểm tra sau thời gian hoàn thuế là  6 ngày.

+ Với những trường hợp thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế sau, thời gian hoàn thuế  là 40 ngày.

Trên đây là một số thông tin có liên quan tới hoàn thuế thu nhập cá nhân,  hy vọng bài viết của Viết Bài Xuyên Việt cung cấp cho bạn được các kiến thức cần thiết và hữu ích!

You may also like

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.