Kế Hoạch Marketing Gồm Những Nội Dung Gì?

by Trần Thắng
9 views

 Việc thành lập kế hoạch Marketing có ý nghĩa vô cùng quan trọng với doanh nghiệp. Và nắm được kế hoạch Marketing gồm những nội dung gì là điều quan trọng để làm được điều đó. Trong bài viết này, Viết Bài Xuyên Việt sẽ giúp bạn hiểu một bản kế hoạch Marketing cần có những gì đấy.

Kế hoạch Marketing là gì?

 Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thông tin cơ bản để biết kế hoạch marketing là gì nhé.

Khái niệm

ke hoach Marketing 1

 Nội dung kế hoạch Marketing còn được biết đến trong chuyên ngành với cách gọi khác là Content Marketing Plan. Nó là một văn bản kế hoạch chỉ ra đầy đủ những mục tiêu nhắm đến được đo lường cụ thể của công việc Marketing.

 Trong đó, người đọc có thể tìm thấy nội dung, phạm vi các hoạt động marketing. Chủ yếu là cơ hội, mục tiêu, phân tích tình huống, thời gian thực hiện cũng như những chương trình cần thực hiện, ngân sách dành cho công việc.

 >>> Xem thêm: Remarketing là gì

Các loại kế hoạch Marketing hiện nay

 Hiện tại, kế hoạch Marketing được phân chia thành 2 loại khác nhau như sau:

 1. Kế hoạch Marketing ngắn hạn được xây dựng cho 1 chương trình, một khoảng thời gian ngắn. Trong bản kế hoạch này, mọi người có thể tìm thấy thông tin về nội dung xuyên suốt trong cả quá trình thực hiện hoạt động marketing.
 2. Kế hoạch marketing dài hạn thường ở dạng một bức tranh tổng quát về hoạt động marketing mang tính lâu dài của doanh nghiệp. Trong bản kế hoạch này không có những nội dung chi tiết như kế hoạch ngắn hạn.

Kế hoạch Marketing gồm những nội dung gì?

Kế Hoạch Marketing

 Dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn biết một bản kế hoạch Marketing có những phần nào. Thông tin này sẽ giúp bạn lập kế hoạch tốt hơn đấy.

Tóm tắt hoạt động – Executive Summary

 Đây là phần trình bày khái quát, tóm tắt lại mục tiêu cũng như đề nghị được đặt ra đối với bản kế hoạch. Điều này giúp quản trị doanh nghiệp, người đọc, quản lý có thể hiểu những vấn đề nổi trội cần nắm bắt nhất.

 >>> Xem thêm: Slug là gì trong SEO

Kế hoạch Marketing gồm những nội dung gì – Current Marketing Situation

 Phần này còn được gọi là Tình hình marketing hiện tại. Nó trình bày những dữ liệu cơ bản về thị trường, sản phẩm, tính cạnh tranh ở một thời điểm hoặc một quá trình. Đồng thời, nêu ra tình hình phân phối thực tế cũng như môi trường kinh doanh vỹ mô. Cụ thể như sau:

 • Thị trường: Những dữ liệu mục tiêu về việc tăng trưởng quy mô, tốc độ phát triển của thị trường. Đồng thời, cần nêu được nhu cầu, nhận thức cũng như mong muốn của khách hàng khi mua sắm.
 • Sản phẩm: Mức bán, giá bán, lợi nhuận.
 • Cạnh tranh: Thông tin về đối thủ, quy mô đối thủ, mục tiêu, chất lượng sản phẩm… Tất cả nhằm mô tả rõ ràng nhất hình ảnh của đối thủ trong công cuộc kinh doanh.
 • Phân phối: Quy mô, số lượng các kênh phân phối.
 • Tình hình môi trường vĩ mô: Mô tả khuynh hướng của môi trường vĩ mô ở thời điểm lập kế hoạch. Từ đó, nhìn nhận những tác động của nó tới sản phẩm của doanh nghiệp.

Phân tích cơ hội và vấn đề của việc marketing – Opportunity and Issue analytics

 Trong phần này, cần chú ý những công việc sau:

 • Phân tích cơ hội, thử thách có thể gặp phải trong quá trình marketing.
 • Phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề trong quá trình thực hiện kế hoạch này.
 • Phân tích, chỉ ra những điểm mạnh/ yếu của sản phẩm để có được chiến dịch quảng bá phù hợp và hiệu quả nhất.

 >>> Xem thêm: Mailchimp là gì

Kế hoạch Marketing gồm những nội dung gì – Mục tiêu

 Một bản kế hoạch thường không chỉ có một mục tiêu duy nhất. Các nhà quản trị, người lập kế hoạch marketing cần chú ý chỉ rõ những mục tiêu tài chính, marketing một cách đầy đủ:

 • Những mục tiêu về phía tài chính: Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư, cơ hội và biên độ thu lợi nhuận.
 • Các mục tiêu Marketing của kế hoạch: Mức bán thị phần, đầu mối, các kênh phân phối, sự gia tăng của các kênh phân phối…

Chiến lược Marketing

Chien luoc Marketing

 Để đạt được hiệu quả, phần chiến lược áp dụng trong Marketing được đánh giá có vai trò đặc biệt quan trọng. Nội dung của chiến lược bao gồm những vấn đề sau đây:

 • Định vị.
 • Dòng sản phẩm.
 • Các thị trường mục tiêu.
 • Các đầu mối.
 • Lực lượng bán hàng tiềm năng.
 • Quảng cáo.
 • Khuyến mãi.
 • Nghiên cứu và phát triển.

Action Programs – Chương trình hành động marketing

 Những nội dung trên cần được phân tích một cách cụ thể, thật chi tiết. Từ đó, đưa ra lời giải đáp cho những câu hỏi quan trọng dưới đây:

 • Cần làm những việc gì?
 • Khi nào cần làm?
 • Ai sẽ làm?
 • Chi phí dành cho Marketing là bao nhiêu tiền?

Kế hoạch Marketing gồm những nội dung gì – Dự tính lỗ lãi

 Ngân sách dùng cho các kế hoạch Marketing cần được tính toán kỹ lưỡng. Ngân sách nếu được chấp nhận cho kế hoạch sẽ trở thành cơ sở để phát triển và sản xuất. Đồng thời, đây cũng là nguồn giúp bạn tìm kiếm nhân lực phù hợp để thực hiện mục tiêu mình đã đề ra trong kế hoạch.

Kiểm soát

 Đây chính là phần nói về việc giám sát tiến trình thực hiện kế hoạch. Từng bước marketing, công việc đều được ghi lại một cách cụ thể. Từ đó, trở thành nền tảng để đánh giá công việc trong từng thời điểm.

 Như vậy, bạn đã biết kế hoạch Marketing gồm những nội dung gì. Nếu còn bất kỳ điều gì băn khoăn, hãy liên hệ với Viết Bài Xuyên Việt. Dịch vụ SEO của chúng tôi sẽ giúp bạn rất nhiều với những thông tin tư vấn hữu ích đấy.

You may also like

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.