0972 219 297
551/99/26 Lê Văn Khương - Q12 - TPHCM
vietbaixuyenviet@gmail.com

Trần Thắng

Tôi là Trần Thắng - CEO của Viết Bài Xuyên Viết, bang chủ tại Hội Ma Ngoáy. Tôi là một kẻ lang thang trên cánh đồng sáng tạo, dùng hương hoa cỏ để viết nên nội dung và gửi gió mang đến với những khách hàng yêu dấu! Hãy kết nối với mạng xã hội cá nhân của tôi nhé!