})

Chuyên mục : Tự học SEO – Marketing

SEO là một mảng nhỏ của Digital Marketing. Nếu chúng ta tự thu mình vào 1 mảng SEO thì quá trình xây dựng thương hiệu sẽ cực kỳ khó khăn. Thậm chí bạn SEO lên Top những tỷ lệ chuyển đổi cực kỳ thấp. Hãy phóng tầm mắt ra xa hơn, tìm một góc nhìn rộng hơn để xây dựng thương hiệu trường tồn!